zeeuwsemuziekschool_04.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

pnv-zeeuwsemuziekschool_14.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

8ft-zeeuwsemuziekschool_13.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Muziek is voor iedereen

a5v-jjaz_2011_004.jpg - De Zeeuwse Muziekschool

Beleid

Tien Zeeuwse gemeenten nemen binnen een gemeenschappelijke regeling deel aan de Zeeuwse muziekschool (ZMS). Met de jaarlijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen is de ZMS één van de grootste muziekscholen in Nederland. In 2015 bestonden we 60 jaar.

De ZMS heeft een brede maatschappelijke functie, waarbij individuen, maar ook honderden verenigingen, scholen, koren, en orkesten worden ondersteund in heel Zeeland. Daarmee levert de muziekschool een belangrijke bijdrage aan de grote culturele rijkdom van de provincie.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de formulering van het het beleidsplan voor de periode 2018 - 2022. De verwachting is dat deze in maart 2018 door het algemeen bestuur van de Zeeuwse Muziekschool kan worden vastgesteld.

Missie

"Het bevorderen van de participatie in Kunst en Cultuur met het doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de identiteit van mensen en hun samenleving."

Visie 

Kunsteducatie is voor iedereen en kent meerdere disciplines en uiteenlopende vormen waarbij de actieve of receptieve ontwikkeling centraal staat.

De ZMS is onderdeel van een netwerkorganisatie die gezamenlijk een inspirerend programma-aanbod maakt waarmee een groot publiek in heel Zeeland wordt bediend.

De ZMS reageert op ontwikkelingen en ‘de wensen’ in de samenleving en werkt tevens proactief. De ZMS draagt bij aan samenhang in de Zeeuwse gemeenschap, verbindt en overbrugt, en is daarmee een onmisbaar onderdeel in de sociale structuur. De ZMS onderscheidt zich door haar kwaliteit, samenhangend programma en haar vermogen om een balans te vinden in de individuele en groepsgerichte ontwikkeling. Zij levert een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling door het ‘samen’ spelen in haar inhoudelijk beleid centraal te stellen."